Disclaimer

Chemicar Europe dankt u voor uw interesse in onze website.

We vragen u de algemene bepalingen en voorwaarden betreffende het gebruik van onze website door te nemen. Door de website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de bepalingen en voorwaarden zoals vermeld.

1. Informatie en gebruik
De informatie op deze website heeft enkel tot doel de internetgebruiker te informeren. De informatie wordt niet aangepast door persoonlijke instellingen en geldt dus niet als persoonlijk advies. Chemicar Europe  neemt alle redelijke maatregelen om de internetgebruiker juiste en actuele informatie te verstrekken.
Aan de informatie op de Chemicar Europe-website kunnen geen rechten worden ontleend.

2. Aansprakelijkheid
Hoewel het onze ambitie is om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website volledig, nauwkeurig, gedetailleerd en up-to-date is, kunnen we de volledigheid of nauwkeurigheid ervan niet garanderen. In geval van fouten zal Chemicar Europe proberen haar website zo snel mogelijk te corrigeren. Als u onjuistheden op deze website vaststelt, kunt u ons hiervan op de hoogte stellen via e-mail info@finixa.com, met duidelijke vermelding van de betreffende pagina. 
We streven ernaar om deze website binnen alle redelijke maatregelen te beveiligen en proberen eventuele ongemakken, die door technische problemen worden veroorzaakt, te voorkomen. Desalniettemin kunnen we niet uitsluiten dat er een technische storing optreedt. Daarom kunnen we geen continue toegang tot deze website garanderen. Chemicar Europe kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade of gevolgschade.

3. Externe hyperlinks 
Deze website bevat hyperlinks naar internetsites van derde partijen die Chemicar Europe niet bezit, controleert of onderhoudt.
Chemicar Europe biedt geen enkele garantie en wijst alle aansprakelijkheid af met betrekking tot de inhoud, beveiliging en privacypraktijken van die websites. Toegang tot deze internetwebsites is een exclusief risico van de internetgebruiker, hij of zij moet er zich volledig van bewust zijn dat deze internetwebsites mogelijk onderhevig zijn aan andere gebruiksvoorwaarden of andere (privacy) beleidsregels, waarvoor wij niet aansprakelijk zijn . We raden de internetgebruiker aan om dit beleid te controleren en contact op te nemen met de exploitant indien hij bedenkingen of vragen heeft.

4. Intellectuele eigendomsrechten
De teksten, afbeeldingen, video's en geluidsfragmenten op deze website zijn eigendom van Chemicar Europe, tenzij anders vermeld. U mag deze informatie of dit materiaal niet reproduceren of afdrukken behalve voor strikt persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is verboden deze informatie of dit materiaal in welke vorm of op welke manier dan ook te verspreiden, reproduceren of verkopen zonder de voorafgaande formele schriftelijke toestemming van Chemicar Europe.

5. Wijzigingen
Chemicar Europe heeft het recht om deze disclaimer te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te wijzigen.

6. Toepasselijk recht en jurisdictie
De Chemicar-website, bezoek en gebruik ervan zijn onderhevig aan de Belgische wetgeving.
Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zijn bevoegd in geval van geschillen.

7. Contact 
Als u meer informatie wenst of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met Chemicar Europe via het volgende adres:

Kantoor en distributiecentrum:
Chemicar Europe Distribution
Baarbeek 2
B-2070 Zwijndrecht


tel.: +32 32 34 87 80
fax: +32 32 34 87 89
info@finixa.com
www.finixa.com
BTW: BE 0424.911.963
Copyright © 2024 Chemicar Europe NV - Disclaimer - Privacy